KLÍŠŤATA VE MĚSTĚ

  • Sběr dat - Mapování klíšťat
  • Laboratorní analýzy
  • Analýza dat a modelování výskytu klíšťat
  • Pomozte nám s realizací projektu

Informace o projektu

Název projektu:

Klíšťaty přenášené bakteriální nákazy v urbánních oblastech - kde číhá skutečné riziko infekce?

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je v České republice zmapovat reálné riziko infekce člověka vybranými klíšťaty přenášenými patogeny v urbánních biotopech, principiálně umožňujících etablování nezávislých populací klíšťat.

Doba realizace projektu:

Realizace v letech: 2023 - 2026
Doba řešení: 4 roky

Popis projektu:

Klíšťata mohou přenášet řadu závažných onemocnění člověka i zvířat. Toto zdravotní riziko máme spojené především s návštěvou lesů, které jsou přirozeným prostředím výskytu klíšťat. Nicméně s klíšťaty a jimi přenášenými původci onemocnění se můžeme setkat i ve městech všude tam, kde je pro ně vhodné podmínky: v parcích, lesoparcích, zahradách či na hřbitovech. Vzhledem k tomu, že ve městech je významně vyšší frekvence pohybu lidí a jen málokoho napadne použít repelent před návštěvou parku, či zkontrolovat zda nemáme přisáté klíště po návratu ze zahrady, představují prostory městské zeleně potenciální riziko infekce patogeny přenášenými klíšťaty.

V rámci projektu „Klíšťaty přenášené bakteriální nákazy v urbánních oblastech - kde číhá skutečné riziko infekce?“, financovaného z Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu, Ministerstva zdravotnictví ČR zjišťujeme kolik klíšťat s v městských prostředí vlastně vyskytuje a jaké původce onemocnění zde mohou přenášet. Neméně důležitou součástí projektu je také snaha nalézt možnosti jak výskyt klíšťat omezit tak, abychom si mohli návštěvu parku, či zahrady bez starostí užít. Na projektu spolupracují odborníci z Parazitologického ústavu Biologického centra AVČR v Českých Budějovicích, Státního zdravotního ústavu v Praze a Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava.

Chcete nám s realizací projektu pomoci?

Aktuálně připravujeme aplikaci, která umožní uživatelům hlásit nalezená klíšťata přímo z terénu (včetně lesů apod. - nebude omezeno jen na městskou zeleň). Než bude aplikace připravena k použití, můžete nám pomoci s jejích vývojem tak, že budete zasílat/nahrávat fotografie klíšťat (přisátých, nepřisátých, nalezených na člověku, na psech na jiných domácích zvířatech). Fotografie nemusí být „umělecky“ povedené, naopak oceníme autentické mobilem pořízené fotky klíšťat.

Více o projektu:

V rámci projektu průběžně sledujeme aktivitu klíšťat ve vybraných parcích a lesoparcích v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích. Nárazově (jednou za sezónu) pak sbíráme klíšťata i ve všech 10 vybraných krajských městech v ČR. Abychom mohli různé lokality porovnávat, vyjádříme aktivitu klíšťat jako počet nalezených klíšťat na 100 m2 vzorkované plochy. Na námi sledovaných plochách městské zeleně se aktivita klíšťat v loňské sezóně pohybovala mezi 0,1 klíštěte na 100 m2 a 72 klíšťat na 100 m2. Není bez zajímavosti, že jsme aktivní klíšťata našli i v teplejších dnech prosince, jakkoli se jednalo jen o několik jedinců (detailní výsledky na mapách zde).

V laboratořích pak pomocí analýzy DNA hledáme v klíšťatech bakterie, které mohou způsobovat závažná onemocnění člověka a zvířat. Konkrétně cílíme na bakterie způsobující Lymeskou boreliózu (Borrelia burgdorferi sensu lato), jim příbuzný druh bakterií ze skupiny borélií způsobujících návratné horečky (B. myiamotoi), dále původce anaplazmózy (Anaplasma phagocytophilum), neoehrlichiózy (Neoehrlichia mikurensis) a bakterie způsobujících klíšťaty přenášené rickettsiózy (Rickettsia sp.). První výsledky projektu ukazují, že v řadě případů je procento infikovaných klíšťat srovnatelné či dokonce vyšší než v lesních biotopech, prostředí jejich přirozeného výskytu (detailní výsledky na mapách zde).

Dále se snažíme identifikovat i podmínky, za kterých se populacím klíšťat a jimi přenášeným bakteriím daří či nedaří, abychom mohli navrhnout postupy jak riziko infekce minimalizovat. Konkrétně jde polohu, rozlohu a způsob úpravy parků, spektrum hostitelů, na kterých se klíšťata v parcích živí apod.

Finanční podpora projektu:

AZV ČR - Agentura pro zdravotnický výzkum ČR
Ruská 2412/85, 100 05 Praha 10

Hlavní řešitelé projektu:

Mgr. Václav Hönig, Ph.D.
hlavní řešitel
Biologické centrum AVČR ČR, v. v. i.

doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
spoluřešitel
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ing. Martin Kulma, Ph.D.
spoluřešitel
Státní zdravotní ústav Praha

Spolupracovníci na projektu:

RNDr. Kateřina Kybicová, Ph.D.
Státní zdravotní ústav Praha

Ing. Terezie Arnoldová, Ph.D.
Státní zdravotní ústav Praha

Mgr. Eva Richtrová, Ph.D.
Státní zdravotní ústav Praha

Mgr. Jiří Navrátil
Státní zdravotní ústav Praha

Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

RNDr. Jan Kamiš
Biologické centrum AVČR ČR, v. v. i.

{}